ZiF-Kopfgrafik
 
 

ZiF-Forschungsgruppe

Communicating Disaster

Mitglieder und Fellows der Forschungsgruppe

Organisation

Jörg Bergmann
Bielefeld

Heike Egner
Klagenfurt

Volker Wulf
Siegen

 

Forschungsassistentinnen

 

Fellows

Ilkka Arminen
Tampere
(Februar 2011)

Ruth Ayaß
Klagenfurt
(April - Juli 2011)

Greg Bankoff
Hull
(Juni - Juli 2011)

Michael Bründl
Davos
(Juni - Juli 2011)

Monika Büscher
Lancaster
(März - Mai 2011)

Andrew Collins
Newcastle
(März, Juli 2011)

Wolf Dombrowsky
Berlin
(November 2010 - Februar 2011, Juni - Juli 2011)

Giolo Fele
Trento
(Januar - Februar 2011)

Carsten Felgentreff
Osnabrück
(Februar - März 2011)

Stephan Habscheid
Siegen
(März - Mai 2011)

Nicolai Hannig
Gießen
(Mai 2011)

Katharina Inhetveen
München
(Februar - März 2011)

Jürgen Jensen
Siegen
(Juni - Juli 2011)

Stefan Kaufmann
Freiburg
(Mai - Juli 2011)

Thomas Ley
Frankfurt
(Februar, Juli 2011)

Andreas Metzner-Szigeth
Münster
(November - Dezember 2010)

Martina Merz
Luzern
(November - Dezember 2010)

Stephen Mosley
Leeds
(März - Mai 2011)

Dieter Neubert
Bayreuth
(November 2010 - Februar 2011)

Volkmar Pipek
Siegen
(März - Mai 2011)

Andreas Pott
Osnabrück
(November - Dezember 2010)

Jörg Potthast
Berlin
(Juni - Juli 2011)

Gebhard Rusch
Siegen
(November 2010 - Februar 2011)

Gunnar Stevens
Siegen
(März - Mai 2011)

Stefan Strohschneider
Jena
(März - April 2011)

Martin Voss
Berlin
(November - Dezember 2010)


 

 

Short Time Stays

 

XPERIMENT! Project "Frederick"

 

Assoziierte MitgliederZiF - Zentrum für interdisziplinäre Forschung - Startseite > ZiF-Forschungsgruppen > 2010: Communicating Disaster >