How `social´ is
Turkey?

Proje Ekibi

Proje yürütücüsü: Prof. Lutz Leisering PHD

Lutz Leisering, Bielefeld Üniversite´sinde 1999´dan beri Sosyal Politikalar profesörü olarak görev yapmaktadır. Yaygın olarak hem Avrupa özelinde hem de küresel eksende, sosyal gelir güvencesini (emekli maaşı, sosyal yardım) odak noktasına alarak refah devleti tarihi ve teorisi üzerine çalışmaktadır. Ayrıca nitel ve nicel politika analizleri ve de söyleme odaklanan çalışmaları bulunmaktadır. Leisering ve araştırmacı kadrosu, Batılı ülkelerin dışında kalan, Çin, Tayvan, Kore, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika ile Bulgaristan, Ukrayna, Belarus ve Rusya´yı içeren ülkeler üzerine çeşitli ampirik çalışmalar yapmışlardır. Almanya Araştırma Cemiyeti (Deutsche Forschungsgemeinschaft) tarafından finanse edilen FLOOR Projesi ile Küresel Güney ülkelerinde sosyal yardım üzerine önde gelen uluslararası bir veritabanı oluşturmuştur.
Leisering şu an Küresel Güney´de nakit transferleri hakkındaki kitabı üzerinde çalışmaktadır.


Proje Partneri: Asst. Prof. Dr. H. Tolga Bölükbasi

H. Tolga Bölükbaşı 2009´dan beri Bilkent Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Güney Avrupa´da sosyo-ekonomik yönetişimin Avrupalılaşması ve Türkiye´nin refah devleti dünyasında konumlandırılması çalışma alanlarıdır. Bölükbaşı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen “Türkiye refah devletinin özgün veri üretimi yoluyla haritalandırılması” adlı projeyi de içeren çeşitli araştırma projelerini yönetmiştir. Bu proje Türkiye´nin sosyal güvenlik sistemini karşılaştırmalı bir perspektifte inceleyebilmek icin nitel veriler hesaplamıştır.
Bölükbaşı şu an Maastricht döneminde refah devleti reformlarının karşılaştırmalı politik ekonomisi hakkındaki kitabı üzerine çalışmaktadır.


Doktora Sonrası Araştırmacı: Kerem Gabriel Öktem

Kerem Gabriel Öktem Bielefeld Üniversitesi´nde doktora sonrası araştırmacıdır. Doktorasını 2016 yılında Bilkent Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü’nden almıştır. Tezinde, gelişmekte olan ülkelerde refah devletlerinin oluşumunu incelemiştir ve refah devletliği özgün bir ölçüm metodu ile küresel düzeyde ölçmüştür. Öktem, 2016’nın sonuna kadar “Türkiye refah devletinin özgün veri üretimi yoluyla haritalandırılması” adlı projede çalısmıştır. Hindistan´da karşılaştırmalı kalkınma, Türkiye´de oy verme davranışları ve sosyal hakların kavramlaştırılması hakkında makaleler yayınlamıştır.

Araştırma Asistanı: Cansu Erdogan

Cansu Erdoğan 2015/2016 döneminden beri Bielefeld Üniversite´sinde Sosyoloji Yüksek Lisans öğrencisidir. 2015 yılında Koç Üniversitesi´nde Sosyoloji Lisans eğitimini tamamlayan Erdoğan, lisansını yaparken iki öğrenim dönemi boyunca Koç Üniversitesi´nde, TÜBİTAK tarafindan desteklenen “Türkiye'de Çoklu Boyutlu Gençlik Tipolojileri“ projesinde asistan öğrenci olarak görev almıştır.
Şu an ise master tezi için toplumsal tabakalaşma, göç ve sosyal politikalar üzerine çalışmaktadır.


Araştırma Asistanı: Murat Özgen

Murat Özgen Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde doktora eğitimini devam ettirmektedir. 2011 yılında aynı bölümde lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimini İsveç’te Lund Üniversitesi Avrupa İlişkileri dalında 2014 yılında bitirmiştir. Yüksek Lisans tezinde Avrupa Birliği-Rusya ekseninde Türkiye’nin diğer uluslararası örgütlere nüfuz etme çabalarını değerlendiren Özgen, mevcut doktora eğitimi için gelişmekte olan ülkelerin sosyal yardım politikalarını araştırmaktadır. Doktora eğitimi süresince çeşitli TÜBİTAK projelerinde araştırma görevlisi olarak rol almıştır.Haberler

13.11.2019: Berlin'de Blickwechsel konferansı düzenlenecek.