Universität Bielefeld

© Universität Bielefeld

BaBi-projesi – Bielefeld’de bebek ve çocuk sağlığı

Proje sorumlusu ve proje çalışanları:
Prof. Dr. Jacob Spallek, Prof. Dr. med. Oliver Razum, Angelique Grosser, Ina Hinz, Chantal Höller, Maren Kleine, Medlin Mogar, Jutta Schmitz, Emine Ergin-Akkoyun, Renata Hoffmann, Antonia Mauro, Carina Oedingen, Ilknur Özer-Erdogdu, Laura Schilling ve Gülseren Yazaydin

İletişim:
Email: jacob.spallek@uni-bielefeld.de
Tel.: +49 (0)521 106-2554

İşbirliği ortakları:
Bethel, Klinikum Bielefeld, Bielefeld’li kadın doğum uzmanları, çocuk doktorları ve ebeler Proje destekleyicisi: Bielefeld Belediye Başkanı

Finansal destek:
BaBi-Bielefeld çalışması 12 yıllık bir süre için Eğitim ve Araştırma Federal Bakanlığı (Bundesministerium für Bildung und Forschung) ve Bielefeld Üniversitesi tarafından desteklenecektir.

Amaç:
Almanya’da yaşayan çocukların sağlık olanakları artarak farklılıklar göstermektedir.

Bu durumun sebepleri çok çeşitlidir ve çeşitli olmakla birlikte yeterince araştırılmış değildir.

BaBi-çalışmasının amacı sosyal ve kültürel faktörler ve çocukların sağlığı arasındaki bağlantıları araştırmaktır. Özellikle sosyo-ekonomik durum, göçmen olma ve yaşam ortamı gibi unsurlar dahil edilmektedir. Böylece sağlık alanındaki eşitsizliğin daha iyi ortaya çıkarılmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca bu eşitsizliği azaltabilmek için yeni imkanların elde edilmesi sağlanacaktır.

2013’ün yaz aylarından itibaren BaBi-projesi hamilelik sırasında ve hamilelik sonrası dönemde yeni doğan bebekler ve ailelerine eşlik edecektir.

Projeye 1.500 hamile kadın kayıt edilecek ve bunlardan 500’ü Türk göçmen, 500’ü Alman göçmen ve diğer 500’ü ise göçmen olmayan kadınlardan oluşacaktır.

İleriye dönük olarak yapılan bu proje ile doğum öncesi ve sonrasında çocuğun gelişimini etkileyebilecek birçok faktör, örneğin anne-baba’ya bağlı olan unsurlar veya çocuğun ağırlığı, incelenecektir.

Hamilelik sırasında ve hamilelik sonrasında toplanan bilgiler (Mutterpass, U-Hefte) ve ikincil veri kaynakları (mahalle özellikleri hakkında istatistiksel veriler) bilgisayar destekli anketler ile toplanacaktır.

Anket özellikle fiziksel ve zihinsel gelişimin yanı sıra alerjiler ve aşılama oranlarınıda kapsayacaktır.

Bu projenin Bielefeld’de yaşayan tüm çocukların ve özellikle göçmen kökenli ailelerden gelen çocuklar üzerinde odaklanması, Almanya’da bensersiz bir proje olduğunu göstermektedir.

Araştırma çocukların sağlık durumu hakkında yeni sonuçlar verecektir. Bu sonuçlar Bielefeld’li çocukların gelecekte yaşama daha iyi başlamalarına ve ileriki yaşlarda daha iyi sağlık olanaklarına sahip olabilmeleri için katkıda bulunacaktır.

Ayrıca bu proje Almanya'daki diğer şehirlerde de BaBi-Net adı altında gercekleştirilecek ve bütün proje sonucları biraraya getirelecektir. Böylece toplanan bilgiler ileriki zamanlardaki bilimsel çalışmalara büyük katkıda bulunup çocukların daha sağlıklı yaşamaları için imkanlar sunacaktır.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi için:
Spallek J, Razum O: Frühzeitige Weichenstellung. Deutsches Ärzteblatt 109(46):A2298-A2300. 2012.

http://www.aerzteblatt.de/archiv/132597/Gesundheitschancen-Fruehzeitige-Weichenstellung

 

News

 

Maps and Addresses