Universität Bielefeld

© Universität Bielefeld

 

 

Türk-Göçmenlerin Evde Bakımı

Proje B6: Almanya`da Yaşayan Türk-Göçmenlerin Evde Bakımını İyileştirme Projesi. saba - evde sağlık ve bakım

 

Proje süresi: 2007-2010

Proje yöneticisi: Prof. Dr. Oliver Razum

Proje çalışanlari: Dipl. Biol. Susanne Glodny M. Sc., Dipl. Soziol. Yüce Yilmaz (Universität Bielefeld, AG3 Epidemiologie & International Public Health)

Proje Amacı

Almanya`daki bakım durumuna ait statistikler bakıma muhtaç bireylerin arttığını göstermektedir.Bunun yanında yaşlı göçmenler en şiddetli artışı gösteren grubu oluşturmaktadır. Evde bakım aile bireyleri içinde çoğunlukla kadınlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak aile yapısının değişmesi, çalışan bayanların artması ve küçük aile modelinin yayılması evde bakım olanaklarını etkilemektedir. Bu bağlamda, bakımın bakıma muhtaç kişinin yakınları tarafından gerçekleştirilmesi artık mümkün görülmemektedir. Bu durum, artarak göçmen aileleri içinde geçerlidir. Ayrıca dil problemleri gibi bariyerler ve bilgi eksikliği göçmen insanların bakım uygulamasıyla ilgili yardım ve hizmetlerden yararlanmasını güçleştirmektedir. Ağırlık noktası hasta oryantasyonu ile “Pflegeforschungsverbund” adı altında yapılan bu proje bakıma muhtaç türk göçmenlere ve bakımlarını gerçekleştiren yakınlarına ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma, bakıma muhtaç kişilerin ve bakan yakınlarının kendi yönetimini ve bunu yapabilme imkanlarını (Selbstmanagement/Empowerment) desteklemektedir. Projedeki hedef bilgi eksikliği ve bariyerleri azaltmak ve bakım uygulaması ve hizmetlerden yararlanmayı kolaylaştırmaktır. Bunun sağlık durumu ve yaşam kalitesini pozitif yönde etkilemesi ve günlük bakımda daha fazla otonomi sağlanması öngörülmektedir. Bu Proje, bakıma muhtaç türk göçmenler ve yakınlarının almaya sağlık sisteminine aynı ölçüde ulaşma ve yararlanma imkanlarını açmaktadır. Ayrıca hastalığın hafifletilmesi sağlık durumunun mümkün olan en iyi duruma getirilmesi hedeflenmektedir.

Çalışma Metodu

Bakım derecesi(pfelgestufe) I den III kadar sahip olan bakıma muhtaç Türkler MDK WL (Medizinischen Dienst der Krankenversicherung Westfalen-Lippe) üzerinden bir isim algoritması (Namensalgorithmus) yardımıyla belirlenmekte ve iletişim kurulmaktadır. Bunu takiben randomize kontrol ve çalışma (müdahale) grubulari seçilmektedir. Çalışma metodu olarak kendi kendine yardımı örnek alan öyküsel çalışma (müdahale) yaklaşımı kullanılmaktadır.(narrativer Selbsthilfeorientierter Interventionsansatz nach Greenhalgh et al., 2005) Özel olarak sağlık konularında eğitilmiş türk uzlaşmacılar eşliğinde (ana dili Türkçe olan sağlık konularında bilgi verebilecek arabulucular) çalışma (müdahale) grubundan oluşan ve evde bakımı yapan hasta yakınları ile düzenli buluşmalar gerçekleştirilecektir. Hasta yakınları buluşmalar sırasında karşılıklı anlatım yoluyla bakımla ilgili deneyimlerini diğerleriyle paylaşabilir ve bilgi edinebilirler. „Outcome“olarak bakıma muhtaç türk göçmenleri sağlık ve bakıma ait „Parameter“, otonomi ve yaşam kalitesi ve bakımı yapan yakınlarının stres ve aşabilme imkanlarını ölçmeye yönelik bir baslangiç ve sonuç değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu çalışmanın başarılı olması halinde çalışma metodu aynı şekilde kendiliğinden yürüyecektir.

Kontak

Yüce Yilmaz
E-Mail: yuece.yilmaz@uni-bielefeld.de
Tel.: 0521-106-3881

Publikationen
Glodny, S./Yilmaz-Aslan, Y./Razum, O. (2011): Storytelling als Intervention. Verbesserung der häuslichen Pflege von türkischen Migranten in Deutschland. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 44 (1), 19-26
   
Razum, O./Zeeb, H./Meesmann, U./Schenk, L./Bredehorst, M./Brzoska, P./Dercks, T./Glodny, S./Menkhaus, B./Salman, R./Saß A.-C./Ulrich, R. (2008): Migration und Gesundheit. Schwerpunktbericht der Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Robert Koch Institut (Hrsg.) Berlin
   
Spallek, J./Razum, O. (2008): Erklärungsmodelle für die gesundheitliche Situation von Migrantinnen und Migranten. In: Bauer, U./Bittlingmayer, U.H./Richter, M. (Hg.): Health Inequalities. Determinanten und Mechanismen gesundheitlicher Ungleichheit, Wiesbaden: VS, 271-290
   
Geiger, I/Razum, O. (2006): Migration - Herausforderung für die Gesundheitswissenschaften. In: Hurrelmann, K./Laaser, U./Razum, O.: Handbuch Gesundheitswissenschaften. Weinheim: Juventa, 727-754
   
Spallek, J./Kaatsch, P./Spix, C./Ulusoy, N./Zeeb, H./Razum, O. (2006): Namensbasierte Identifizierung von Fällen mit türkischer Herkunft im Kinderkrebsregister Mainz. Gesundheitswesen 68, 643-649

 

News

 

Maps and Addresses