Verkehrsgruppe der Universität Bielefeld

Polish information

Bilet semestralny - twój bilet regionalny i wojewódzki

Bilet semestralny- twój bilet regionalny i wojewódzki

Bilet semestralny Uniwersytetu Bielefeld składa się z dwóch różnych biletów, to znaczy z dotychczasowego biletu semestralnego OWL i biletu wojewódzkiego (NRW-Ticket). Twoja legitymacja studencka jest także twoim biletem OWL, którego możesz używać w transporcie publicznym w i dookoła Bielefeldu. W połączeniu z biletem wojewódzkim (NRW-Ticket) (nie zapomnij też o dowodzie tożsamości, koniecznie ze zdjęciem) możesz również podróżować po Nadrenii Północnej-Westfalii.

Gdzie dostanę mój bilet semestralny?

Uniwersytet wysyła pocztą list z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki na uczelni wyższej (Immatrikulationsbescheinigung) i z aktualną naklejką semestralną ( Semestermarke). Dodatkowo powinnieneś dostać jeszcze jeden list, któ ry powinnien zawierać wojewódzki bilet (NRW-Ticket). Jeżeli nie posiadasz jeszcze legitymacji studenckiej to powinnieneś udać się (pamiętając o zabraniu ze sobą listu z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki na uczelni wyższej) do centralnej wypożyczalni biblioteki uniwersyteckiej (U1) i poprosić o wystawienie legitymacji.

Co powinnienem mieć ze sobą podróżując na bilecie semestralnym?

Twoim biletem upoważniającym cię do podróżownia po Bielefeldzie jest wyłącznie twoja legitymacja studencka z aktualną naklejką semestralną w połączeniu z dowodem tożsamości ze zdjęciem. Połączywszy te dwie rzeczy z biletem wojewódzkim możesz podróżować po Nadrenii Północnej-Westfalii.

Obszar ważności biletu

Jakimi środkami lokomocji mogę poruszać się używajac biletu semestralnego OWL, a jakimi biletu wojewódzkiego?

Na bilecie OWL możesz podróżować:

Geltungsgebiet Geltungsgebiet

Bilet wojewódzki został rozszerzony o następujące odcinki:

Autobusy nocne

Czy mogę podróżować autobusem nocnym na bilecie semestralnym?

Bilet semestralny umożliwia podróżowanie autobusami nocnymi i liniami nocnego expresu (NachtBus- und NachtExpress-Linien).

Zwrot kosztów biletu

Nie otrzymałem jeszcze mojego biletu semestralnego. Co mogę w tej sytuacji zrobić?

W obszarze taryfy “Sechser” kup sobie siedmiodniowe bilety (7-Tage-Tickets) odpowiednie do twoich potrzeb dojazdowych (tylko do Preisstufe 7). Koszty tylko tych biletów będą zwrócone.

Kto może dostać zwrot kosztów?

Wszyscy, którzy nie ze swojej winny nie otrzymali punktualnie blietu semestralnego (np. ci, którzy nie mogli się na czas zapisać na uniwersytet, jak i zagraniczni studenci).

Jak odbywa się taki zwrot kosztów?

Możesz przyjść podczas godzin przyjęć studenckiej grupy do spraw transportu publicznego (Verkehrsgruppe) (Raum: L4-121) albo napisać do nas podając następujące dane:

Studencka grupa do spraw transportu publicznego (Verkehrsgruppe) prowadzi liste osób, którym przysługuje zwrot kosztów biletu. Ta lista jest następnie sprawdzana przez sekretariat studencki (Studierendensekretariat) i przefaksowywana do moBiel. Po tym wszystkim, powinnieneś dostać maila z treści którego powinno wynikać, że dostaniesz zwrot poniesionych kosztów biletu od moBiel.

Po otrzymaniu Maila od studenckiej grupy do spraw transportu publicznego powinnieneś udać się do moBiel-Service-Center na Jahnplatzu i nie zapomnieć wziać ze sobą biletu, za który domagasz się zwrotu ponniesionych kosztów.

Bilet zgubiony czy ukradziony...

Co powinnienem zrobić, gdy zgubię mój bilet semestralny?

Do czasu dostania nowego biletu, musisz kupić sobie normalny bilet.

Uniwersytet: Udając się do centralnej wypożyczalni biblioteki uniwersyteckiej (U1) możesz poprosić o wystawienie nowej legitymacji studenckiej (Studierendenausweis). Ażeby otrzymać nową legitymację musisz pamiętać o zabraniu ze sobą tak zwanego (Laporello), czyli zaświadczenia semestralnego (Semesterbescheinigung) i 15€, gdyż wystawienie nowej legitymacji jest płatne. Szybką, niebiurokratyczną pomoc otrzymasz w sekretariacie studenckim (C0).

Tu też otrzymasz bezpośrednio brakujacą naklejkę semestralną.

Zapomniany bilet semestralny

Co się stanie jak zostanę złapany bez biletu semestralnego (np. bo zostawiłem go w domu)?

Kto nie może okazać się swoim biletem semestralnym (tzn. legitymacją studencką z aktualną naklejką semestralną i dowodem tożsamości ze zdjęciem) podczas kontrolii, ten ma możliwość zredukowania kary pieniężnej z 40€ do 7€.

W tym celu udaj się w ciągu 14 dni do odpowiedniej spółki komunikacyjnej zabierając ze soba legitymację studecką z ważną naklejką semestralną. Informacje o miejscach kontaktowych możesz uzyskać u nas.

Te 7€ opłaty manipulacyjnej muszą być koniecznie zapłacone.

Zostawiłem swoj bilet w domu. Czy mogę pomimo tego podróżować autobusami i tramwajami?

Nie, musisz kupić normalny bilet.

Potrzebujesz wiecej informacji?

Jeśli masz więcej pytań dotyczących biletu semestralnego, to możesz skontaktować się z nami, studencką grupą do spraw transportu publicznego (Verkehrsgruppe), która jest częścią związku studentów (AStA).

Użyteczne linki