skip to main contentskip to main menuskip to footer Universität Bielefeld Play
  • Organisation

    Draussen Universität Bielefeld
    © Universität Bielefeld

Organisation

Zum Hauptinhalt der Sektion wechseln

Anschrift

Universität Bielefeld
Fakultät für Erziehungswissenschaft
Konsequenz 41a,
33615 Bielefeld

© Universität Bielefeld

Prof.in Dr. Helga Kelle

Dekanin

E-Mail: dekanat.ew@uni-bielefeld.de
Telefon: +49 521 106-3311  
Telefon Sekretariat:  +49 521 106-3074

Prof.in Dr. Saskia Bender

Prodekanin

E-Mail: s.bender@uni-bielefeld.de
Telefon: +49 521 106-12398  
Telefon Sekretariat:  +49 521 106-3139

Kerstin Huitema

Dekanatssekretariat

E-Mail: sekretariat.ew@uni-bielefeld.de
Telefon: +49 521 106-3074

Jörg Vos

Verwaltungsleitung

E-Mail: joerg.vos@uni-bielefeld.de
Telefon: +49 521 106-3070 
Telefon Sekretariat:  +49 521 106-3074

Dr. Thessen Siekmeier

Dekanatsreferent/akademische Geschäftsführung

E-Mail: thessen.siekmeier@uni-bielefeld.de
Telefon: +49 521 106-3073 
Telefon Sekretariat:  +49 521 106-3074

Kira Bollmeier

Sachbearbeiterin Drittmittel; Hilfskraftverträge

E-Mail: kira.bollmeier@uni-bielefeld.de
Telefon: +49 521 106-2626 
Telefon Sekretariat:  +49 521 106-3074

Irene Isted

Sachbearbeiterin Haushalt; Hilfskraftverträge

E-Mail: irene.isted@uni-bielefeld.de
Telefon: +49 521 106-3071 
Telefon Sekretariat:  +49 521 106-3074

Prof.in Dr. phil. Beate Wischer

Studiendekanin

E-Mail: beate.wischer@uni-bielefeld.de
Telefon Sekretariat:  +49 521 106-3303

Kristina Schröder

Referentin der Studiendekanin

E-Mail: kristina.schroeder@uni-bielefeld.de
Telefon:  +49 521 106-3174

Telefon Sekretariat:  +49 521 106-3075


back to top